Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN TQCOM

Địa chỉ: Số 35, phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại: (+824).3556.0023   

Website:

www.tqcom.vn

Email: sales@tqcom.vn

linh kien dien tulinh kien dien tu linh kiện điện tử mua tụ điện