Tầm nhìn và Sứ mệnh

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

 

I-Tầm nhìn:

  • Trở thành 1 trong 10 nhà phân phối linh kiện điện tử hàng đầu việt Nam.

 

II-Sứ Mệnh:

  • Đóng góp cho hoạt động xã hội lớn nhất.
  • Tổ chức hoạt động kinh doanh chuyên nghiệp nhất
  • Hệ thống phân phối và chăm sóc khách hàng tốt nhất
  • Tốc độ tăng trưởng doanh thu lớn nhất
  • Công ty cung cấp linh kiện điện tử Nội Địa được yêu thích nhất